یکی از بخش های هیجان انگیز نرم افزار دیدار گزارش زنده(RealTime) روز جاری کاری می باشد، شما به عنوان مدیر مجموعه خود می توانید این صفحه را در مونیتور یا تلویزیون اتاق خود باز کرده و لحظه به لحظه در جریان اتفاقات سازمان فروش خود قرار گیرید
مهم نیست شما کجای دنیا هستید، هر لحظه می توانید ببینید که چقدر تماس با شرکت شما گرفته شده است، چقدر پتانسل فروش داشتین، چقدر فروش قطعی اتفاق افتاده و ....
 

این نمودار هر چند لحظه یکبار به صورت اتوماتیک به روز شده و شما را در جریان آخرین اتفاقات شرکت قرار می دهد.
این اطلاعات به شما در رهبری هوشمندانه سازمان فروش و تشخیص نقاط ضعف تیم فروش و بهبود آن کمک فراوانی خواهد کرد.

یک ماه استفاده رایگان از نرم افزار CRM با تمامی امکانات:

https://goo.gl/w6YS4z

 

کانال تلگرام:

https://t.me/didarcrm